Transporttjenester

Vi frakter over hele Norge

Kontakt oss

Full load-transport

Stykkgods

Ekspressleveringer

I dagens marked er det et stadig økende behov for raske og sømløse transporttjenester. Med vår ekspresslevering henter vi lasten så fort som mulig og finner raskeste rute fra A til B.

Spesialtransport med tilhørende følgebil

Ved spesialtransport sørger våre følgebiler for at lasten fraktes trygt fra A til Å samtidig som andre trafikanters sikkerhet ivaretas.

Farlig gods (ADR)

Vi har lang erfaring innen transport av farlig gods som farlige stoffer, eksplosiver og annet. Vi sørger for en forsvarlig håndtering og sikker frakt av godset.

Temperaturregulerte varer

Vi har kjøretøy og utstyr som muliggjør transport av varer som krever termoregulering. Dette kan typisk være matvarer, planter, næringsmidler og medisiner.

Bestill transport Send prisforespørsel